1.       Nguyễn Văn Bảy
 2.       Nguyễn Văn Bon
 3.       Trần Thị Cộng
 4.       Trần Thị Giáng Châu
 5.       Lê Kim Chi
 6.       Nguyễn Ngọc Danh
 7.       Võ Văn Dẹt
 8.       Nguyễn Thúy Diễm
 9.       Uông Đình Đạm
 10.       Nguyễn Văn Đậu
 11.       Phạm Văn Đằng
 12.       Ký Quốc Gia
 13.       Lê Hữu Hạnh
 14.       Trần Quang Hào
 15.       Lý Di Hằng
 16.       Trần Công Hiển
 17.       Lê Thị Hồng Hoa
 18.       Nguyễn Kim Hoa
 19.       Dương Thị Hoa
 20.       Khưu Thị Hoa
 21.       Vương Việt Hòa
 22.       Phạm Thị Kim Hoanh
 23.       Lê Văn Học
 24.       Nguyễn Trọng Hội             NamCali,Usa
 25.       Nguyễn Văn Hồng
 26.       Hoàng Mỹ Hương
 27.       Trần Quốc Khánh
 28.       Lê Thị Lai
 29.       Bùi Văn Lại
 30.       Huỳnh Vĩnh Lại
 31.       Nguyễn Tấn Liêm
 32.       Nguyễn Thị Ngọc Loan
 33.       Trần Thị Lệ
 34.       Vũ Hoàng Long
 35.       Võ Anh Luông
 36.       Nguyễn Tuyết Mai
 37.       Lê Ngọc Minh
 38.       Ngô Nhật Minh
 39.       Trần Quang Minh
 40.       Trang Tấn Mẹo
 41.       Phan Kỳ Nam
 42.       Đinh Đoàn Năng
 43.       Lê     Nghị
 44.       Trần Hồng Ngọc
 45.       Lê Văn Ngọc
 46.       Đào Mỹ Ngôn
 47.       Trần Thế Ngũ
 48.       Cao Thế Nhân
 49.       Trần Tấn Phiệt
 50.       Đặng Minh Phú
 51.       Tạ Thị Kim Phụng
 52.       Huỳnh Sơn Phước
 53.       Nguyễn Tri Phương
 54.       Võ Văn Quan
 55.       Mạch Nhựt Quang
 56.       Quách Thị Nguyệt Quới
 57.       Nguyễn Văn Quý
 58.       Nguyễn Văn Quyên
 59.       Huỳnh Văn Sáu
 60.       Hồ Quang Tâm
 61.       Phan Thị Tâm
 62.       Lê Thị Tiết
 63.       Huyền Tôn Nữ Việt Tú                       Australia
 64.       Nguyễn Văn Túc
 65.       Thái Thị Phương Thạnh
 66.       Nguyễn Thư Thành
 67.       Phan Văn Thành
 68.       Trần Văn Thê
 69.       Võ Văn Thi
 70.       Nguyễn Chí Thiện
 71.       Nguyễn Thị Phương Thọ
 72.       Lê Đình Thông
 73.       Huỳnh Hữu Thời
 74.       Đinh Xuân Thu
 75.       Nguyễn Chưởng Trân
 76.       Lê Đình Viên
 77.       Nguyễn Văn Xuyên
 78.       Hồ Văn Xưa

Tổng Kết Danh Sách gồm  78  Sinh Viên   (  56  Nam  ,   22   Nữ   )  .