Hình sinh hoạt xưa đăng trong KỷYếu VạnHạnh

Hình sinh hoạt Hè 1968 : du khảo đảo Phú Quốc của SinhViên PhânKhoa KhoaHọcXãHội khóa 1   Hình giao lưu giữa Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh và Viện ĐạiHọc Đà Lạt : Đặc biệt là trong hình này có Phu Quân "tương lai" của chị NguyễnThịTuyết KHXH2 (TuyếtCận)  ban KinhTế (68-72) , cơ duyên giao ngộ gặp gỡ quen nhau [...]