Đôi dòng tường trình về buổi lễ trao học bổng khuyến học VạnHạnh

Tôi: Lê Công Thành, xin có vài dòng tường trinh về buổi lể trao học bổng Khuyến học Vạn Hạnh Sáng nay,thức sớm tập thể dục như mọi ngày, lòng tự nhủ phải đến Thiền viện Van Hạnh trước 08 giờ để phụ giúp ACE Vạn Hạnh làm các công tác chuẩn bị cho buổi [...]