Chuẩn bị cho ngày ĐạiHội AHVH hải ngoại 2014

Để chuẩn bị cho Ngày Tiền Đại Hội AHVH 2014 tại nhà anh chị LêVănThạnh Khxh1 ở Fountain Valley (16879 Mount Citadel street, CA 92708) , sáng thứ hai 22 tháng 12 năm 2014 , các biểu ngữ Chào Mừng Quý Vị Giáo Sư , Thân Hữu và ACE Cựu Sinh Viên của Viện Đại học Vạn [...]