1.      Phạm Thị Tân Á
 2.      Nguyễn Hữu Ái                        BắcCali,Usa
 3.      Tạ Dương Anh
 4.      Thái Hồng Anh                                          Úc
 5.      Võ Hồng Anh
 6.      Lê Hùng Anh
 7.      Lưu Kim Anh
 8.      Trương Kim Anh
 9.      Lê Thị Liên Anh
 10.      Huỳnh Thị Ngọc Anh
 11.      Trần Hồng Ân
 12.      Bùi Ngọc Ẩn
 13.      Trần Đình Ba
 14.      Nguyễn Minh Bạch
 15.      Đoàn    Bản
 16.      Hồ Ngọc Bảo
 17.      Ngô Văn Bảy
 18.      Lê Văn Bẩm
 19.      Lâm Văn Bé’
 20.      Trần Văn Bê
 21.      Trần Trọng Bí
 22.      Nguyễn Hoài Bích
 23.      Lâm Ngọc Bích
 24.      Nguyễn Nguyệt Bích
 25.      Đàm Ưng Biểu
 26.      Phạm Văn Bộ
 27.      Phan Vĩnh Bửu
 28.      Trần Đại Cảnh                             Saigon, VN
 29.      Trần Minh Cảnh
 30.      Huỳnh Tân Cân
 31.      Hoàng Minh Chánh
 32.      Nguyễn Văn Chánh
 33.      Lo Ha Chay
 34.      Đỗ Phạm Thị Hải Châu
 35.      Phạm Thị Kim Châu
 36.      Trần Thị Minh Châu
 37.      Phạm Ngọc Châu
 38.      Tô Ngọc Châu
 39.      Tô Văn Châu
 40.      Trương Văn Châu
 41.      Sử Khắc Chi
 42.      Bùi Văn Chi
 43.      Lữ    Chí
 44.      Võ Kiên Chí
 45.      Vũ Đức Chiến
 46.      Ngô    Chiến
 47.      Nguyễn Thiện Chiến
 48.      Dương Thiện Chiến
 49.      Phùng Công Chính
 50.      Nguyễn Văn Chơn
 51.      Nguyễn Kim Chữ
 52.      Bùi Tấn Chức
 53.      Lê Đình Chương
 54.      Nguyễn Đình Chương
 55.      Ngô Hoàng Chương
 56.      Tạ Ngọc Chương
 57.      Nguyễn Văn Chương
 58.      Vũ Quốc Công
 59.      Mạch Trác Cơ
 60.      Đặng Thị Bạch Cúc
 61.      Nguyễn Hữu Cúc
 62.      Đặng Thị Kim Cúc
 63.      Nguyễn Thị Cúc
 64.      Lê Văn Cung
 65.      Lý Chí Cường
 66.      Nguyễn Mạnh Cường
 67.      Trần Tấn Cường                      Saigon, VN
 68.      Nguyễn Văn Dài
 69.      Nguyễn Ngọc Dân
 70.      Hồ Tân Dân
 71.      Nguyễn Tân Dân
 72.      Bùi Thị Dần
 73.      Nguyễn Hữu Dần
 74.      Nguyễn Kim Diệp
 75.      Nguyễn Văn Dĩu                      24/02/2013 HoustonTX,Usa.
 76.      Nguyễn Thị Kim Dung
 77.      Đặng Ngọc Dung
 78.      Nguyễn Thị Thu Dung
 79.      Lý Tiên Dung
 80.      Đoàn    Dũng
 81.      Đào Quốc Dũng
 82.      Trương Huy Hoàng Thái Dũng
 83.      Lý Thuật Dũng
 84.      Trần Kim Duyên
 85.      Nguyễn Thị Duyên
 86.      Vòng A Dương
 87.      Châu Văn Đàn
 88.      Nguyễn Phước Đáng
 89.      Nguyễn Mai Đằng
 90.      Nguyễn Viên Đệ
 91.      Đinh Đa Diền
 92.      Lê    Đĩnh
 93.      Nguyễn Văn Định
 94.      Phan Đình Đoàn
 95.      Bạch Minh Đoàn
 96.      Nguyễn Hải Đông
 97.      Vũ Đại Đức
 98.      Trần Hồng Đức
 99.      Lý Hữu Đức
 100.      Diệp Thị Mỹ Đức
 101.      Hứa Tư Đức
 102.      Ngô Văn Đượm                            Sydney, Úc
 103.      Nguyễn Ngọc Đường
 104.      Huỳnh Văn Em
 105.      Lý Minh Giang                            BắcCali,Usa
 106.      Nguyễn Hồng Hà
 107.      Nguyễn Sơn Hà
 108.      Lê Công Hải
 109.      Tăng Duyên Hải
 110.      Đặng Hoàng Hải
 111.      Nguyễn Minh Hải
 112.      Lê Ngọc Hải
 113.      Lê Thị Ngọc Hải
 114.      Nguyễn    Hải
 115.      La Quang Hải
 116.      Lâm Văn Hải
 117.      Nguyễn Phan Thanh Hải
 118.      Nguyễn    Hài
 119.      Nguyễn Lê Hạnh
 120.      Nguyễn Thị Hạnh
 121.      Đặng Trường Hạnh
 122.      Lê Văn Hạnh
 123.      Nguyễn Anh Hào
 124.      Trầm Chí Hào
 125.      Nguyễn Trọng Hấn
 126.      Vũ Thị Hậu
 127.      Trần    Hẹn
 128.      Lai Ngọc Hiền
 129.      Trịnh Thị Hiền
 130.      Nguyễn Trọng Hiền
 131.      Huỳnh Văn Hiến
 132.      Đinh Bạt Hiển
 133.      Dương Quang Hiển
 134.      Lê Vinh Hiển
 135.      Phan Đức Hiệp
 136.      Nguyễn    Hiệp
 137.      Phù Thọ Hiệp
 138.      Nguyễn Đức Hiếu
 139.      Trần Đức Hiếu
 140.      Nguyễn Tôn Hiếu
 141.      Võ Huỳnh Hoa                        BắcCali,Usa
 142.      Nguyễn Thị Liên Hoa
 143.      Hồ Thị Hoa
 144.      Nguyễn Thị Kim Hoa
 145.      Nguyễn Thị Hoa
 146.      Trần Thị Hoa
 147.      Nguyễn Thị Hòa
 148.      Phan Thị Hòa
 149.      Vũ Văn Hòa
 150.      Trương Thế Hòa
 151.      Trần Ngọc Hóa
 152.      Mai Phước Hóa                        Saigon, VN
 153.      Trần Liên Hoan
 154.      Đặng Cao Hoàng
 155.      Huỳnh    Hoàng
 156.      Phạm Thanh Hoàng
 157.      Nguyễn Trọng Hoàng           Florida,Usa
 158.      Nguyễn    Học
 159.      Huỳnh Đăng Hổ
 160.      Bùi Đức Hồng                                            VN
 161.      Phạm Minh Hồng              Toronto,Canada
 162.      Trần Nhị Hồng
 163.      Lê Nguyên Hồng
 164.      Bùi Thiện Hồng
 165.      Phạm Văn Hồng
 166.      Thành Xuân Hồng           LuânĐôn,England
 167.      Trần Văn Hơn
 168.      Tăng    Hớn
 169.      Trần Ngọc Huân
 170.      Đàm Phú Huân
 171.      Lâm Bạch Huệ
 172.      Nguyễn Ngọc Huệ                    Florida,Usa
 173.      Nguyễn Thị Huệ
 174.      Trương Thị Huệ
 175.      La Thị Tô Huệ
 176.      Phạm Văn Huệ
 177.      Huỳnh Bửu Hùng
 178.      Ngô Kim Hùng
 179.      Trần Kim Hùng
 180.      Lê    Hùng
 181.      Đặng Lê Hùng
 182.      Nguyễn Mạnh Hùng
 183.      Võ Ngọc Hùng
 184.      Bùi Nguyên Hùng
 185.      Nguyễn Phi Hùng
 186.      Bùi Quang Hùng                         Saigon, VN
 187.      Nguyễn Quang Hùng
 188.      Trần Quang Hùng
 189.      Nguyễn Phan Thanh Hùng
 190.      Lê Thạch Hùng
 191.      Lê Thu Hùng
 192.      Phan Trương Hùng
 193.      Phan Thế Hùng
 194.      Nguyễn Văn Hùng
 195.      Dương Việt Hùng
 196.      Đào Việt Hùng
 197.      Đặng Viết Hùng
 198.      Vũ Việt Hùng
 199.      Lâm Tiếc Huối
 200.      Trần Bá Huy
 201.      Nguyễn Hoàng Huy
 202.      Đinh Bạt Huỳnh
 203.      Hồ Văn Huỳnh
 204.      Vũ Văn Huỳnh                          Sydney, Úc
 205.      Hứa Hoàng Hưng
 206.      Trần Ngọc Hưng
 207.      Vương Quốc Hưng
 208.      Võ Văn Hưng
 209.      Đỗ Ngọc Hương
 210.      Trần Thị Quế Hương
 211.      Kha Thị Thanh Hương
 212.      Nguyễn Thị Hương
 213.      Phạm Thị Hương
 214.      Nguyễn Minh Hướng
 215.      Tôn Nữ Thị Hường
 216.      Đỗ Văn Hưởng
 217.      Trần Minh Hữu
 218.      Nguyễn Văn Inh
 219.      Nguyễn Đức Khải
 220.      Hoàng Văn Khải
 221.      Lê Hữu Kháng
 222.      Nguyễn Thị Lệ Khanh
 223.      Phùng Quang Khanh
 224.      Đặng Thị Khanh                              Houston,TX,Usa
 225.      Trần Duy Khánh
 226.      Nguyễn Quốc Khánh
 227.      Tiêu    Khén
 228.      Vũ Đặng Khoa
 229.      Lê Minh Khoa
 230.      Phan Tuấn Khoa
 231.      Huỳnh Cẩm Khoánh
 232.      Lê Văn Khôi
 233.      Nguyễn Văn Khứng
 234.      Nguyễn An Khương
 235.      Nguyễn Văn Kiệt
 236.      Lâm Hớn Kiệt
 237.      Nguyễn Tuấn Kiệt
 238.      Trần Trọng Kim
 239.      Lê Công Kính
 240.      Thái    Ký
 241.      Trần Thị Kim Lang
 242.      Nguyễn    Lạc
 243.      Phạm Thị Ngọc Lan
 244.      Nguyễn Hữu Lạng
 245.      Tô Tấn Lãng
 246.      Lê Hà Lâm
 247.      Trần Hồng Lâm
 248.      Nguyễn Quang Lâm
 249.      Vũ Thái Lân
 250.      Tạ Văn Lập
 251.      Ngô Thanh Lập
 252.      Trương Thị Hồng Lệ
 253.      Phan Thanh Liêm
 254.      Võ Văn Liềm
 255.      Nguyễn Thị Kim Liên
 256.      Lâm Ngọc Liên
 257.      Nguyễn Thị Phương Liên
 258.      Nguyễn Thị Kim Liêng
 259.      Phan Thanh Lịch
 260.      Nguyễn Ngọc Linh
 261.      Mai Văn Linh
 262.      Nguyễn Thị Bích Loan
 263.      Nguyễn Phú Long
 264.      Võ Phước Long
 265.      Phan Thanh Long
 266.      Bùi Tử Long
 267.      Phạm Quang Lòng
 268.      Nguyễn Hữu Lộc
 269.      Nguyễn Huy Lộc
 270.      Hàn Như Lộc
 271.      Đàm Quang Lộc
 272.      Nguyễn Hữu Lợi                                      Canada
 273.      Nguyễn Văn Lợi
 274.      Lê Quang Luật
 275.      Phan Bá Lương
 276.      Ngô Chân Lý
 277.      Nguyễn Thị Lý
 278.      Trần Thị Lý
 279.      Đồng Văn Lý
 280.      Phạm Thị Hoàng Mai                     Adelaide, Úc
 281.      Nguyễn Thị Ngọc Mai
 282.      Tống Ngọc Mai
 283.      Đào Tuyết Mai
 284.      Nguyễn Hồng Măng
 285.      Trần Chí Mẫn
 286.      Nguyễn Văn Miên
 287.      Trương Ngọc Minh  (AnGiang)
 288.      Trương Ngọc Minh  (Saigon)
 289.      Tống Văn Minh
 290.      Văn Viết Minh
 291.      Huỳnh Xuân Minh
 292.      Đinh Văn Mười                                     Saigon, VN
 293.      Phan Thị A Na
 294.      Trần Đồ Nam
 295.      Nguyễn Hồng Nam
 296.      Nguyễn Văn Nam
 297.      NARANAHTSAMY
 298.      Phạm Văn Nê
 299.      Lê Thị Nga
 300.      Đặng Thị Nga
 301.      Phạm Thị Thiếu Nga
 302.      Phạm Thị Ngà                           Portland,OR,Usa
 303.      Nguyễn Kim Ngân
 304.      Huỳnh Văn Ngần
 305.      Nguyễn Mạnh Nghĩa
 306.      Nguyễn Văn Nghĩa
 307.      Nguyễn Xuân Nghĩa
 308.      Lâm Thành Nghiêm
 309.      Nguyễn Bạch Ngoạn
 310.      Nguyễn Bá Ngọc
 311.      Âu Thị Minh Ngọc
 312.      Nguyễn    Ngọc
 313.      Nguyễn Tấn Ngọc
 314.      Huỳnh Thị Ngọt                               Paris,France
 315.      Phan    Nguyên
 316.      Vũ Tam Nguyên
 317.      Đỗ Trần Nguyên
 318.      Lê Văn Nguyên
 319.      Đặng Ánh Nguyệt
 320.      Trương Minh Nguyệt
 321.      Đặng Thị Nguyệt
 322.      Nguyễn Thị Nguyệt
 323.      Phan Thanh Nhã
 324.      Hà Thị Nhạn
 325.      Trần Văn Nhăm
 326.      Lê Thành Nhân
 327.      Nguyễn Văn Nhờ
 328.      Trương Văn Nhớ
 329.      Hồ Thanh Nhơn
 330.      Nguyễn Thị Kim Nhung
 331.      Nguyễn Ngọc Nhung
 332.      Phan Đức Nồng
 333.      Lê Khắc Oanh
 334.      Mai Thị Oanh
 335.      Phạm Chương Pascal
 336.      Cao Hoàng Phát
 337.      Nguyễn Vũ Phấn
 338.      Nguyễn Tấn Phất
 339.      Nguyễn Minh Phi
 340.      Nguyễn Thắng Phong
 341.      Trần Hữu Phú
 342.      Vòng    Phú
 343.      Trần Hữu Phúc
 344.      Nguyễn Khương Phúc
 345.      Nguyễn Vĩnh Phúc
 346.      Nguyễn Sĩ Phúc
 347.      Hoàng Thị Phụng
 348.      Lê Hữu Phước     (Tây Ninh)
 349.      Lê Hữu Phước     (Chợ Lớn)
 350.      Lý    Phước
 351.      Nguyễn Hữu Phước  (Quảng Trị)
 352.      Nguyễn Hữu Phước  (Gia Định)
 353.      Lâm Sĩ Phước
 354.      Nguyễn Văn Phước
 355.      Trần Văn Phước
 356.      Trần Xuân Phước
 357.      Nguyễn Thành Phương
 358.      Mai Thành Phương
 359.      Nguyễn Vĩnh Phương
 360.      Lê Hữu Phượng
 361.      Ngô Minh Phượng
 362.      Pretceille Joseph Jean
 363.      Đặng Công Quan                       NamCali,Usa
 364.      Phan Lạc Quan
 365.      Thái    Quan
 366.      Nguyễn Thanh Quan
 367.      Lý Văn Quan
 368.      Trần Huy Quang
 369.      Nguyễn Văn Quang
 370.      Trần Văn Quang
 371.      Nguyễn Vinh Quang             BắcCali,Usa
 372.      La Vĩnh Quang
 373.      Phạm Xuân Quang                            Canada
 374.      Nguyễn Ngọc Quân
 375.      Nguyễn Minh Quân
 376.      Nguyễn Thanh Quế
 377.      Cổ Kiến Quốc
 378.      Mao Kỳ Quốc
 379.      Hồ Vĩ Quốc                             NamCali,Usa
 380.      Trần Văn Quới                         Paris,France
 381.      Nguyễn Thành Quới
 382.      Lê Thị Xuân Quyên
 383.      Huỳnh Văn Quyền
 384.      Nguyễn Lệ Quỳnh
 385.      Hoàng Ngọc Quỳnh
 386.      Lâm    Quí                                  Sydney,Úc
 387.      Huỳnh Văn Rai
 388.      Nguyễn Đình Rương
 389.      Nguyễn Đình Sang
 390.      Lê Văn Sang
 391.      Đào Minh Sáng
 392.      Huỳnh    Sanh
 393.      Tạ Kim Sanh
 394.      Lê Tấn Sanh
 395.      Lưu    Sao
 396.      Văn    Sáu
 397.      Huỳnh Văn Sên
 398.      Lê Công Sĩ
 399.      Thạch Lễ Sinh
 400.      Trần Tấn Sính
 401.      Lê Huy Sơn
 402.      Nguyễn Hải Sơn  *            16/10/2013 Orlando,Florida,Usa
 403.      Võ Kim Sơn
 404.      Nguyễn Long Sơn
 405.      Nguyễn Thanh Sơn
 406.      Tất Thạch Sơn
 407.      Trần Thanh Sơn                 Montpellier,France
 408.      Ngô Văn Sơn                                   NamCali,Usa
 409.      Trần Văn Sơn
 410.      Phan Việt Sử
 411.      Võ Văn Sứ
 412.      Bùi Hồng Sương
 413.      Đặng Thị Ngọc Sương
 414.      Văn Thị Như Sương
 415.      Nguyễn Văn Sữu
 416.      Văn    Sỹ
 417.      Phạm Hữu Tài                      Houston,TX,Usa
 418.      Trần Ngọc Tài
 419.      Lê Tấn Tài
 420.      Võ Văn Tài
 421.      Lý Minh Tâm
 422.      Lý Tú Tâm
 423.      Trần Thị Minh Tâm
 424.      Lương Thành Tâm
 425.      Võ Thanh Tâm
 426.      Phạm Ngọc Tân
 427.      Văn Minh Tân
 428.      Trần Thị Tân
 429.      Trần Ngọc Tấn
 430.      Trịnh Tri Tấn
 431.      Trần Văn Tấn
 432.      Nguyễn Văn Tiệm
 433.      Nguyễn Tân Tiến
 434.      Ngô Quyết Tiến
 435.      Phạm Duy Tín
 436.      Phùng    Tịnh
 437.      Trần Văn Tố
 438.      Nguyễn Văn Tôn
 439.      Nguyễn Văn Tốt
 440.      Ngô Văn Tốt
 441.      Trần Quang Tú
 442.      Bùi Tuấn Tú
 443.      Hồ Dũng Minh Tuấn
 444.      Nguyễn Ngọc Tuấn
 445.      Phạm Quốc Tuấn
 446.      Ngộ    Tuệ
 447.      Phan Văn Tuệ
 448.      Đỗ Khắc Tùng
 449.      Bùi Thanh Tùng
 450.      Lê Thanh Tùng
 451.      Phạm Văn Tùng
 452.      An Trạch Tuyền
 453.      Phạm Thị Ngọc Tuyết
 454.      Đinh Thị Tuyết
 455.      Thái Thị Tư
 456.      Mã Quốc Tững
 457.      Nguyễn Cát Tường
 458.      Trần Thị Khánh Tường
 459.      Lý Kinh Tường
 460.      Chu Vĩnh Tường
 461.      Lương Hữu Tưởng
 462.      Lâm    Tỷ
 463.      Hoàng Quốc Thái
 464.      Nguyễn Thông Thái
 465.      Nguyễn Văn Thái
 466.      Nguyễn Ngọc Thạch
 467.      Phạm Liễu Thanh
 468.      Thái    Thanh
 469.      Dương Văn Thanh
 470.      Đặng Văn Thanh
 471.      Trần Chí Thành
 472.      Trần Đại Thành
 473.      Bùi Hữu Thành
 474.      Hồ Ngọc Thành
 475.      Đỗ Quang Thành
 476.      Nguyễn Văn Thành          Toronto,Canada
 477.      Lê Vĩnh Thành
 478.      Từ Vĩnh Thành
 479.      Nguyễn Thế Thảo
 480.      Phùng Nhĩ Thắng
 481.      Trần Công Thân
 482.      Nguyễn Văn Thân
 483.      Võ    Thế                                 Saigon, VN
 484.      Nguyễn Đức Thịnh
 485.      Nguyễn Văn Thịnh
 486.      Nguyễn Hoàng Thọ
 487.      Nguyễn Văn Thọ
 488.      Quách Văn Thọ
 489.      Huỳnh Thị Kim Thoa
 490.      Lê Hữu Luật Thông
 491.      Nguyễn    Thông      *                28/10/2010 Saigon,VN
 492.      Nguyễn Quang Thông
 493.      Huỳnh Trường Thông
 494.      Huỳnh Thơ Thới
 495.      Phạm Văn Thu
 496.      Nguyễn Xuân Thu
 497.      Nguyễn Hợp Thuận
 498.      Phạm Doãn Thuật
 499.      Nguyễn Thị Thủy
 500.      Bạch Thị Ngọc Thúy
 501.      Lê Phước Thùy
 502.      Đỗ Thị Anh Thư
 503.      Trương Minh Thư
 504.      Nguyễn Ngọc Thư
 505.      Cao Văn Thức
 506.      Bùi Đình Thước                        Houston,TX,Usa
 507.      Nguyễn Quý Thượng                         Saigon, VN
 508.      Nguyễn Phước Việt Trang
 509.      Bùi Ngọc Trắng
 510.      Khương Thị Phương Trâm
 511.      Bùi Thị Trâm
 512.      Tạ Duy Trí
 513.      Phạm Văn Trúc
 514.      Huỳnh Bá Trung
 515.      Hoàng Đình Trung
 516.      Nguyễn    Trung
 517.      Bùi Quang Trung
 518.      Lê Quang Trung
 519.      Dương Văn Trung
 520.      Lý Vị Trung
 521.      Nguyễn Hoài Trương
 522.      Trần Bá Trường
 523.      Nguyễn Đức Trưởng
 524.      Nguyễn Văn Út
 525.      Nguyễn Thị Út
 526.      Đỗ Khắc Uy
 527.      Bùi Cảnh Ứng                        NamCali,Usa
 528.      Nguyễn Văn Vàng
 529.      Sử Cẩm Vân
 530.      Nguyễn    Vân
 531.      Phùng Thị Thanh Vân
 532.      Nguyễn Thanh Vân
 533.      Ngô Thị Tường Vi
 534.      Nguyễn Văn Viện
 535.      Hồ Anh Việt
 536.      Nguyễn Đức Việt
 537.      Liêng Hồng Việt
 538.      Nguyễn Đăng Vinh
 539.      Huỳnh Quang Vinh
 540.      Nguyễn Văn Vinh
 541.      Lê Thị Vinh
 542.      Nguyễn Ngọc Xuân
 543.      Phan Văn Xuân
 544.      Trần Hứa Xương
 545.      Đỗ Thị Kim Yến
 546.      Nguyễn Đăng Zoanh

Tổng kết danh sách gồm 546 Sinh Viên  ( 439 Nam , 107 Nữ ) .