Đôi hàng về buổi gặp gỡ GiáoSư LỆ HƯƠNG

Đôi hàng về buổi gặp gỡ GiáoSư  LỆ HƯƠNG Bưổi họp mặt gặp gỡ và dùng cơm thân mật với GS Lệ Hương ( phụ tá khoa trưởng PKKHXH của ACE GDVH & TH vào ngày chủ nhật (9 -7-2006 ) vừa qua tại nhà hàng BIDA số 36, đường National quận 13 thật là [...]