Tưởng niệm 2 Vị Thầy sáng lập Viện ĐH VạnHạnh

Tưởng niệm hai vị Thầy đã sáng lập ra Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh tại Chùa Việt Nam ở LosAngeles Nam California ..  2/10/2012 Tưởng Niệm 2 Vị Thầy PGVN Đã Sáng Lập Đại Học Vạn Hạnh; Hàng trăm cao tăng tưởng niệm HT Thích Minh Châu, nguyên Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh, và HT Thích Mãn [...]