Chuyến xe đầu tiên đã khởi hành: Bắt đầu ngày Tiền HộiNgộ 50năm VH

    Sáng thứ tư 15 tháng 10 năm 2014 , chính thức Ngày sinh hoạt Tiền Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh bắt đầu mở cửa tại số 45 Làng Nghệ Nhân Hàm Long , phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP HCM . Sẽ có 2 chuyến xe Ca du lịch [...]