GiáoSư NguyễnĐăngThục phong hàm

  Thầy Đức Khuê Thầy Quảng Độ Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Trần Ngọc Ninh Thầy Viện Trưởng Thích Minh Châu Thầy Viện Trưởng cài giải băng cho giáo sư Nguyễn Đăng Thục