AHVH Canada phúng viếng tang lễ GS TônThấtThiện

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn : Giáo Sư TÔN THẤT THIỆN nguyên Khoa trưởng Phân khoa KHXH, VĐH Vạn Hạnh vừa từ trần ngày 3 tháng 10, năm 2014 tại Ottawa, Canada,hưởng thọ 91 tuổi Toàn thể cựu Sinh viên và nhân viên thuộc Hội Ái Hữu Vạn Hạnh vô cùng thương tiếc [...]