1.       Lê     Ái
 2.       Nguyễn Trọng Anh                  Texas,Usa
 3.       Vũ Văn Hùng Bá
 4.       Đỗ Nguyên Bách
 5.       Nguyễn Ngọc Báu
 6.       Nguyễn     Bị
 7.       Nguyễn Quang Bình
 8.       Võ Khắc Cần
 9.       Nguyễn Tường Cường
 10.       Huỳnh Trung Dung
 11.       Trương Văn Đại
 12.       Nguyễn Tái Đàm
 13.       Bành Chánh Đáng
 14.       Lê Viết Đạo
 15.       Hồ     Đề
 16.       Lê Văn Đồng
 17.       Phan Lạc Giang Đông
 18.       Đoàn Hữu Lucienlégia
 19.       Lê Thị Như Hà
 20.       Nguyễn Thị Hồng Hoa
 21.       Trương Văn Hổ
 22.       Nguyễn Đức Hòa
 23.       Phùng Ngọc Hoàng                     NamCali,Usa
 24.       Lê Minh Hoàng
 25.       Lê Viết Hoàng
 26.       Phạm Ngọc Huề
 27.       Cao Văn Hùng
 28.       Nguyễn Việt Hùng
 29.       Nguyễn Xuân Huy
 30.       Lê Phúc Hưng
 31.       Nguyễn Phước Hy
 32.       Phan     Kiện
 33.       Trần     Kiến
 34.       Vũ Ngọc Kha
 35.       Lê Duy Khương
 36.       Huỳnh Kim Lượm
 37.       Nguyễn Tường Lưu
 38.       Dư Chi Mai
 39.       Phan Thị Ngọc Minh
 40.       Đỗ Văn Minh
 41.       Trần Văn Nữa
 42.       Nguyễn Văn Ngọc
 43.       Nguyễn Đình Pháp
 44.       Đỗ Thanh Phong
 45.       Trần Kiều Phương
 46.       Bửu     Quả
 47.       Trần Ích Quốc
 48.       Lưu Xuân Qưới
 49.       Đặng Trần Quý                          Seattle,Usa
 50.       Nguyễn Văn Sang
 51.       Nguyễn Văn Sết
 52.       Nguyễn Viết Sơn            Houston,TX,Usa
 53.       Tô Ngọc Sương
 54.       Đoàn Minh Sửu
 55.       Đinh Hữu Tâm
 56.       Phạm Văn Tâm
 57.       Trần Văn Tảo
 58.       Nguyễn Hữu Tĩnh
 59.       Nguyễn     Tôn
 60.       Châu Văn Tốt
 61.       Nguyễn Quang Tuấn
 62.       Nguyễn Trọng Tuấn
 63.       Nguyễn Cảnh Tùy
 64.       Nguyễn Tấn Tùng
 65.       Trần     Tường
 66.       Phạm Hữu Thành
 67.       Đặng Quốc Thắng
 68.       Nguyễn Bình Thiên
 69.       Nhan Quang Thoại
 70.       Nguyễn Đình Thôn
 71.       Nguyễn Cao Thuyết
 72.       Văn Công Trâm
 73.       Đỗ Hữu Trí
 74.       Tôn Nữ Liên Trì
 75.       Nguyễn Bá Vạng
 76.       Nguyễn Khoa Văn
 77.       Nguyễn Thanh Vân
 78.       Lê Quang Xuân

Tổng Kết Danh Sách  gồm  78  Sinh Viên  (  73 Nam ,  05  Nữ  ) .