Duy Tuệ Thị Nghiệp

  TÔN CHỈ GIÁO DỤC BẤT HỦ CỦA ĐẠI HỌC VẠN HẠNH XƯA Duy tuệ thị nghiệp, lời của đức Phật dạy còn áp dụng cho cả mọi con người trên trần thế bởi vì bất kỳ ai đã sống trong thế giới này, trừ những kẻ không phát triển trí óc được do nghiệp báo [...]