SweetHeart Xuân&Nữ thăm Thầy TônThấtThiện ở Ottawa Canada

Giữa trung tuần tháng 8 năm 2013 , cặp sweetheart  Nguyễn Thanh Xuân Khxh2 & Võ Thị Nữ Khxh3 ở Stockton Bắc California , có việc phải đi NewYork  rồi qua phía Bắc Canada . Trong chuyến du hành này có đến Thủ Đô Ottawa của GiaNãĐại và có ghé thăm gia đình Giáo Sư  Tôn Thất Thiện . Thầy [...]