KýSự trao HọcBổng khuyến học VạnHạnh ở VĩnhChâu SócTrăng

Để đáp ứng yêu cầu cùa bạn phương xa mong muốn trực tiếp góp phần cùng các ACE Vạn Hạnh trong công tác trao HọcBổng, BanTổChức 50 năm Hội Ngộ đã tổ chức chuyến đi trao bọc bổng cho các em học sinh thuộc các trường trong thị xã Vĩnh Châu (chi phí tự túc [...]