PhạmThếMỹ và “Những ngày xưa thân ái”

Phạm Thế Mỹ và “Những Ngày Xưa Thân Ái”: Một Chương Trình đầy kỷ niệm, đầy dư âm và tình nghĩa Thầy-Trò.           Buổi chiều Chủ Nhật cuối tuần, ngày 9 tháng 4 năm 2006 vừa qua tại Trung Tâm Lạc Hồng thành phố Houston với gió nhẹ và bầu trời quang đãng, Chương Trình “Phạm [...]