Tiến trình Thành Lập và Phát Triển

Viện ĐạiHọc VạnHạnh Saigon, Việt-Nam 1964 - 1975   Tiến Trình Thành Lập Và Phát Triển     Viện Đại Học Vạn Hạnh được thành lập năm 1964, là một cơ sở giáo dục cấp đại học đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và là hậu thân của Viện Cao Đẳng [...]