1.      Nguyễn Hồng An
 2.      Dương Mai Anh                        Montréal Canada
 3.      Trương Nguyên Anh
 4.      Nguyễn Xuân Anh
 5.      Nguyễn Thị Xuân Anh
 6.      Phù Thị Quốc Ánh
 7.      Châu Ngọc Ẩn
 8.      Liêu Hùng Bá
 9.      Võ    Bảo
 10.      Nguyễn Đức Bạn
 11.      Trần Xuân Bích
 12.      Mai Thị Kim Biên
 13.      Nguyễn Công Bình
 14.      Nguyễn Thanh Bình
 15.      Hoàng Văn Canh
 16.      Phạm Văn Cảm
 17.      Phạm Minh Cảnh
 18.      Nguyễn Hữu Cần
 19.      Nguyễn Ngọc Cẩn
 20.      Trà Văn Có
 21.      Nguyễn Phước Thị Cúc
 22.      Trần Thị Thu Cúc
 23.      Bửu    Cừ           *
 24.      Huỳnh Kim Cương
 25.      Nguyễn Văn Cường
 26.      Nguyễn Hữu Châu
 27.      Ngô Minh Châu
 28.      Hứa    Chẩy
 29.      Ngô Huy Chỉnh
 30.      Lư Bích Chiêu
 31.      Nguyễn Huỳnh Chiếu
 32.      Nguyễn    Dân
 33.      Bùi Ngọc Di
 34.      Đỗ Duy Dung                             BắcCali,Usa
 35.      Lâm Mỹ Dung
 36.      Trần Thị Kim Dung
 37.      Trương Anh Dũng                  NamCali,Usa
 38.      Lê Bá Dũng
 39.      Trịnh Duy Dũng
 40.      Nguyễn Trung Dũng
 41.      Nguyễn Ngọc Duyên
 42.      Trịnh Xuân Đài
 43.      Lê Thanh Đạm
 44.      Lê Thị Đào
 45.      Phan Văn Đạo
 46.      Phan Phú Đạt
 47.      Nguyễn Tất Đắc
 48.      Lương Ngọc Điệp
 49.      Hồ Văn Điệu
 50.      Trần Hữu Định
 51.      Trần Kim Đỉnh
 52.      Trương Thị Kim Đình
 53.      Cao Thị Đông                              NamCali,Usa
 54.      Lê Thị Đức
 55.      Tạ Văn Đức
 56.      Nguyễn Thị Giang
 57.      Dương Khúc Hà
 58.      Nguyễn Thái Hà
 59.      Trần Thị Thanh Hà
 60.      Đỗ Mộng Hải
 61.      Phạm Văn Hải
 62.      Võ Thị Hải
 63.      Trần Văn Hảo
 64.      Phan Huy Hạnh
 65.      Vũ Kim Hạnh                                   Saigon, VN
 66.      Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 67.      Nguyễn Thị Phước Hạnh
 68.      Phạm Ngọc Thuần Paul Hạnh             France
 69.      Giữ Thị Hạnh       *                                          27/01/2012 Saigon,VN
 70.      Hồ    Hay
 71.      Nguyễn Thị Hằng
 72.      Dương Ngọc Hiến
 73.      Huỳnh Thị Hiền
 74.      Võ Văn Hiền
 75.      Nguyễn Đức Hiển
 76.      Nguyễn Thị Ngọc Hiệp                       Canada
 77.      Nguyễn Hữu Hiếu
 78.      Đinh Văn Hiếu
 79.      Nguyễn Ngọc Hoa
 80.      Nguyễn Thị Kim Hoa
 81.      Nguyễn Thị Hoa
 82.      Nguyễn Hiệp Hòa
 83.      Lê Huy Hòa
 84.      Tống Phước Hòa
 85.      Trần Văn Hòa
 86.      Lương    Hoàn
 87.      Nguyễn Thị Hoàn
 88.      Nguyễn Huy Hoàng
 89.      Võ Minh Hoàng
 90.      Trần Quang Hoàng
 91.      Trần Việt Hoàng
 92.      Trần    Hoàng
 93.      Huỳnh Xuân Hoàng
 94.      Lê Hoang Hổ
 95.      Nhiêu    Hổ                                           Úc
 96.      Nguyễn Khắc Hùng
 97.      Đỗ Phi Hùng
 98.      Đặng Phước Hùng
 99.      Lâm Quí Hùng
 100.      Đặng Quốc Hùng
 101.      Mai Quân Hùng
 102.      Lâm Văn Hùng
 103.      Phan Văn Hùng
 104.      Nguyễn Việt Hùng
 105.      Thái Vũ Hùng
 106.      Dư Xương Hùng
 107.      Nguyễn Phú Huy
 108.      Nguyễn Hữu Huynh
 109.      Nguyễn Sĩ Huyên
 110.      Nguyễn Văn Huyến
 111.      Công Tằng Tôn Nữ Sơ Huyền    NamCali,Usa
 112.      Thân Thị Ngọc Huyền
 113.      Lê Chấn Hưng
 114.      Đào Thị Hương     (BiênHòa)
 115.      Đoà Thị Hương     (Saigòn)
 116.      Nguyễn Thị Thu Hương
 117.      Vương Thành Kiệt
 118.      Nguyễn Thị Khá
 119.      Dương Cảnh Khang
 120.      Võ Hà Khanh
 121.      Lê Văn Khánh
 122.      Ngô Thị Khánh
 123.      Nguyễn Hũu Khiêm
 124.      Đỗ Văn Khoa
 125.      Lương Man Khoan
 126.      Nguyễn Văn Khôi
 127.      Trần Văn Khôi
 128.      Đỗ Ngọc Lan
 129.      Nguyễn Thị Kiều Lan
 130.      Phan Kim Lang
 131.      Trần Mộng Lan
 132.      Đặng Thị Lan
 133.      Cao Hữu Lành
 134.      Nguyễn Tri Lân
 135.      Lê Quang Liêm
 136.      Nguyễn Thị Bạch Liên
 137.      Nguyễn Kim Liên
 138.      Châu Ni Liệt
 139.      Hưá Uy Liệt
 140.      Tạ Mạnh Linh
 141.      Phùng Thúy Loan
 142.      Vương Bảo Long
 143.      Nguyễn Kim Long
 144.      Lê Thanh Long
 145.      Đoàn Văn Lộc
 146.      Lý Văn Lộc
 147.      Lê Tiến Lộc
 148.      Nguyễn Phước Lợi
 149.      Hứa Thắng Lợi
 150.      Hồ Văn Lượm
 151.      Đỗ Văn Lưu
 152.      Nguyễn Ngọc Lý
 153.      Phạm Thị Lý
 154.      Trần Phước Lý
 155.      Nguyễn Văn Lý
 156.      Hoàng Ấu Mai
 157.      Nguyễn Thị Hoàng Mai
 158.      Hoàng Thị Xuân Mai
 159.      Nguyễn Thị Tuyết Mai
 160.      Trịnh Thị Mai
 161.      Huỳnh Tuyết Mai
 162.      Nguyễn Văn Mai
 163.      Nguyễn Tất Mạnh
 164.      Lý Văn Mau
 165.      Nguyễn Văn May
 166.      Tạ Đình Mẫn
 167.      Đoàn Thị Ánh Minh                   Saigon, VN
 168.      Đặng Thị Minh
 169.      Lư    Minh
 170.      Nguyễn Quang Minh
 171.      Nguyễn Văn Mót
 172.      Lâm    Mùi
 173.      Đặng    Muối
 174.      Trần Công Mười
 175.      Lê Thế Mỹ
 176.      Trần Lê Na
 177.      Dương Bình Nam
 178.      Huỳnh Công Nam
 179.      Vĩnh Đại Nam
 180.      Nguyễn Hoàng Nam
 181.      Nguyễn Kỳ Nam
 182.      Võ Thị Nữ                                    BắcCali,Usa
 183.      Nguyễn Thị Nga
 184.      Trần Thị Nga
 185.      Trần Thị Tuyết Nga
 186.      Lê Thúy Nga
 187.      Trần Thị Tố Nga
 188.      Châu Thị Ngà
 189.      Hoàng Thúy Ngân
 190.      Đoàn Xuân Ngoạn
 191.      Nguyễn Thị Bạch Ngọc
 192.      Nguyễn Hồng Ngọc
 193.      Huỳnh Kim Ngọc
 194.      Đinh Thị Nguyên
 195.      Trương Minh Nguyện
 196.      Đoàn Công Nghệ
 197.      Lê Ru Nghi
 198.      Phạm Hoàng Nghị
 199.      Nguyễn Văn Nghĩa
 200.      Phạm hiếu Nghĩa
 201.      Ông Tấn Nghiệp
 202.      Phạm Khắc Nhâm
 203.      Mìn Thị Nhật
 204.      Trần Lạc Nhiên
 205.      Trần Thị Nhiên
 206.      Trương Văn Nhiều
 207.      Trần Kim Nhung
 208.      Huỳnh Thị Nhung
 209.      Đỗ Văn Nhỏ
 210.      Đồng Bá Nhỏ
 211.      Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 212.      Lê Toàn Phát
 213.      Nguyễn Xĩ Phát
 214.      Quách Thiên Phát
 215.      Trịnh Tòng Phát
 216.      Phùng Gia Phấn
 217.      Phạm Gia Phú
 218.      Nguyễn Trường Phú
 219.      Đoàn Thị Phụng
 220.      Võ Văn Phước
 221.      Tạ Duy Phương
 222.      Hồ Thị Phi Phượng
 223.      Lâm Thị Phượng                   Melbourne, Úc
 224.      Lê Tuý Phượng
 225.      Trần Thúy Phượng
 226.      Đỗ Ngọc Quang
 227.      Trần Hữu Quảng
 228.      Lê Văn Quan
 229.      Phạm Hoàng Quan
 230.      Hà Ngọc Quán                                   Canada
 231.      Cao Văn Quân
 232.      Lương Mạnh Quân
 233.      Nguyễn Đức Quắn
 234.      Nghiêm Thị Trung Quế
 235.      Nguyễn Kim Quy
 236.      Tôn Thất Hồng Sang
 237.      Trần Văn Sang
 238.      Võ Ngọc Sáng                         NamCali,Usa
 239.      La    Sáng
 240.      Nguyễn Thị Sáng               Melbourne, Úc
 241.      Nguyễn Văn Sáng
 242.      Lê Văn Sáu
 243.      Phan Ngọc Sâm
 244.      Nguyễn Y Sĩ
 245.      Đào Công Sơn
 246.      Lê Thị Kim Sơn
 247.      Lê Thái Sơn
 248.      Nguyễn Thế Sơn
 249.      Võ Trọng Sơn
 250.      Đỗ Triệu Sương
 251.      Mai Vị Sỹ
 252.      Nguyễn Huy Tâm
 253.      Quách    Tâm
 254.      Hồ Cao Tâm
 255.      Đỗ Chánh Tâm
 256.      Phạm Minh Tân
 257.      Trịnh Đắc Tân
 258.      Trương Nhựt Tân
 259.      Lại Huy Tấn
 260.      Nguyễn Văn Tấn
 261.      Phù Tường Tiến                                Australia
 262.      Cao Xuân Tiêu
 263.      Nguyễn Trọng Tín
 264.      Phạm Ngọc Tô
 265.      Bùi Duy Toàn
 266.      Hoàng Văn Toàn
 267.      Nguyễn Hoàng Tôn
 268.      Bùi Văn Tốt
 269.      Võ Văn Tốt
 270.      Lê Tấn Tới
 271.      Nguyễn Trọng Tú                       BắcCali,Usa
 272.      Phạm Anh Tuấn
 273.      Hà Cao Tuấn
 274.      Nguyễn Thuận Tuấn
 275.      Lê Thanh Tùng
 276.      Nghị Thanh Tùng
 277.      Đặng Thị Bạch Tuyết
 278.      Đỗ Thị Tuyết
 279.     Nguyễn Thị Tư
 280.     Quan    Tường
 281.      Trần    Tường
 282.      Phạm Đình Thái
 283.      Trần Đức Thảo
 284.      Huỳnh Xuân Thảo
 285.      Trương Ngọc Thạch
 286.      Trần Quang Thạch
 287.      Dư    Thanh                                 Perth, Australia
 288.      Nguyễn Ngọc Thanh
 289.      Nguyễn Thị Ngọc Thanh
 290.      Trương Đình Thanh
 291.      Lê Văn Thành
 292.      Nguyễn Hữu Thành
 293.      Phan Đức Thành
 294.      Ngô Đình Thành
 295.      Trần    Thành
 296.      Nguyễn Hữu Thẩm
 297.      Châu Cứ Thắng
 298.      Nguyễn Văn Thắng
 299.      Trần Trọng Thế
 300.      Trần Thị Nhiên
 301.      Hà Duy Thiện
 302.      Tần Nhứt Thiện
 303.      Cao Xuân Thiện
 304.      Nguyễn Ngọc Thu
 305.      Trần Xuân Thu
 306.      Nguyễn Văn Thuận
 307.      Cổ Thị Bích Thủy
 308.      Võ Thị Thanh Thủy
 309.      Lâm Trí Thức
 310.      Nguyễn Minh Trí
 311.      Đoàn Phan Trí
 312.      Phan Hữu Trinh
 313.      Trương Văn Trinh
 314.      Nguyễn Thị Tròn
 315.      Lê Trung Trọng
 316.      Lý Quốc Trung
 317.      Phạm Thanh Trung
 318.      Quách Thành Trung
 319.      Bùi Văn Truyền                                   Australia
 320.      Lê Quốc Uy
 321.      Vương Tử Uyển      *                                          HộiAn,VN
 322.      Nguyễn Thị Ái Vân
 323.      Trần Thị Bạch Vân
 324.      Nguyễn Thị Thanh Vân
 325.      Trần Thị Vân
 326.      Trương Thị Vi
 327.      Trần Hữu Vĩ
 328.      Cao Trần Việt
 329.      Dương Quang Vinh
 330.      Phan Thị Thu Vinh
 331.      Phạm Quang Vịnh
 332.      Nguyễn Hoàng Vĩnh
 333.      Võ Ngọc Vĩnh
 334.      Đặng Thị Vui
 335.      Hà Thị Vui
 336.      Nguyễn Đình Vương                Paris,France
 337.      Thái Gia Vượng
 338.      Phan    Vỵ
 339.      Tô Thị Xuân                                 Florida,Usa
 340.      Nguyễn Văn Y

Tổng Kết Danh Sách gồm  340  Sinh Viên   ( 238 Nam , 102 Nữ ) .