Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười : thơ TrầnTrungĐạo Khxh6

Thơ Trần Trung Đạo:   http://www.trantrungdao.com/me/ttdthome10.h http://www.trantrungdao.com/?p=1451 Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười [...]