Archives for VH Paris France

Đôi hàng về buổi gặp gỡ GiáoSư LỆ HƯƠNG

Đôi hàng về buổi gặp gỡ GiáoSư  LỆ HƯƠNG Bưổi họp mặt gặp gỡ và dùng cơm thân mật với GS Lệ Hương ( phụ tá khoa trưởng PKKHXH của ACE GDVH & TH vào ngày chủ nhật (9 -7-2006 ) vừa qua tại nhà hàng BIDA số 36, đường National quận 13 thật là vui vẻ và nhiều kỹ niệm đáng ghi nhớ. Hiện diện trong buổi gặp gỡ với  GS Lệ Hương, có cô Khánh  (mà chúng ta dã  có dịp nghe cô hát vào chủ nhật vừa rồi) , Chị Nguyễn Kim Ánh (trưởng nữ cuả cố GS Nguyễn Đăng
Read More