Archives for VH Houston Texas

ĐạiHội VạnHạnh tại Houston Texas 2006

Khoảng trên 150 giáo sư, cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh mà đa số thuộc khoa báo chí, và gia đình, cùng thân hữu đã họp mặt thân mật tại hội quán Lạc Hồng, thành phố Houston, Texas tối Thứ Sáu 05 tháng 5 năm 2006. Từ xa về có nhị vị Giáo sư Vạn Hạnh là Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh và Giáo sư Vương Ngọc Diệp, còn lại là cựu sinh viên đến từ Denver, Houston, Seattle, California, New Oleans, New York, Virginia, Canada, và Âu Châu…Về phía truyền thông báo chí có Ký giả Xuân Hồng
Read More