VH1:TrươngChíCường gặp TrươngChíHiếu ở SàiGòn

Sáng ngày 14-1 -2015 Anh Trương Chí Cường mời Trương Chí Hiếu cùng vài bạn bè VH  Khxh1 đến tiệm Phở Phú Vương đường Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình Sàigòn . HAI CHÀNG HỌ TRƯƠNG BUỔI CHIÊU : TRƯƠNG CHÍ HIẾU ĐÁP LỄ MỞ ĐẠI YẾN Tại Nhà Hàng MÙA VANG - Thành Thái , Quận 11 [...]