VanHanh Virginia tham dự ra mắt tác phẩm của TrầnTrungĐạo khxh6.

         Vào buổi chiều thứ bẩy 13 tháng 9 năm 2014 vừa qua , tại Hội Trường Providence Center nằm trên 7525 Marc Drive ở Thành Phố Falls Church của Tiểu Bang Virginia , Nhà Thơ nhà văn của Vạn Hạnh chúng ta là anh Trần Trung Đạo (Khxh6)  đã có buổi [...]