Học Bổng Khuyến Học VHEF tại Sóc Trăng

Hình ảnh cấp phát Học Bổng Khuyến học VanHanh cho Học Sinh và tặng quà cho người nghèo tại Sóc Trăng Việt Nam vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2014 vừa qua.