Hình ành học sinh CẦN GIỜ lên SÀI GÒN lãnh HọcBổng VạnHạnh .

Chị Lê Túy Hoa Khxh1 , chị Nguyễn Thị Tuyết Khxh2 , CLB Hội Quán HOA VÀNG đã tài trợ một chuyến xe để chở các cháu Học Sinh CẦN GIỜ được lãnh Học Bổng ngay tại Phương Trượng Thiền Viện VạnHạnh .
 
Các học sinh được trang bị đồng phục tươm tất ,
 
Các cháu trông vui mừng và hớn hở vì :
 ” Hôm nay cháu được lãnh Học Bổng VHEF và lên SàiGòn “
Inline image 1
Inline image 3
Inline image 2
Hình và tin của VõYên Khxh1