Bài hát TÌM ĐẾN của nhạc sỉ Lâm Thùy Giang (Nguyễn Kim Giang KHXH1)

Bài hát TÌM ĐẾN, ca sĩ Thuý An, Lâm Thùy Giang   Thuy An - Lâm Thùy Giang Thuy An - Lâm Thùy Giang https://www.youtube.com/watch?v=_2rGChuFt58&feature=youtu.be https://youtu.be/_2rGChuFt58 Cám ơn thi nhac sĩ Lâm Thùy Giang và ca sĩ Thúy An cho thưởng thức một ca khúc về đạo thật hay. Tịnh yên và huyền diệu. https://www.youtube.com/watch?v=_2rGChuFt58