Giữa trung tuần tháng 8 năm 2013 , cặp sweetheart  Nguyễn Thanh Xuân Khxh2 & Võ Thị Nữ Khxh3 ở Stockton Bắc California , có việc phải đi NewYork  rồi qua phía Bắc Canada . Trong chuyến du hành này có đến Thủ Đô Ottawa của GiaNãĐại và có ghé thăm gia đình Giáo Sư  Tôn Thất Thiện .

Thầy cho biết thời gian gần đây Thầy không được khoẽ, không đi dạo ngoài trời được như trước, thay vì vậy Thầy thường ngồi trong phòng, đọc sách hoặc xem tin tức báo chí.