Thầy Viện Trưởng Viện Đại Học VạnHạnh ThíchMinhChâu với những nụ cười bất diệt không thể nào quên dưới mái Trường Vạn Hạnh .

Xin cảm ơn các bạn đồng môn và thân hữu đã gởi các hình ảnh về Thầy Viện Trưởng Viện ĐaịHọc VạnHạnh qua các thời kỳ thăng trầm …………

  • Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo  Photo
  • Photo Photo  Photo  Photo  Photo  PhotoPhoto  Photo  Photo  Photo  Photo
  • Photo Photo  Photo  Photo  Photo