Thoạt nhìn, 3 tấm hình này có vẻ như một tấm copy thành 3.
Nhìn kỹ một chút thì không phải vậy.
Trong cả 3 hình này, cựu GS VH không thay đổi chỗ ngồi nhưng những cựu sinh viên thì mỗi hình, mỗi khác.
Các vị GS ngồi hàng đầu, từ phải sang trái:
Các GS Vương Ngọc Diệp, Phạm Lệ Hương, GS & bà Phạm Cao Dương, GS Sơn Điền Nguyễn viết Khánh, GS Cao văn Hở, GS Lê Đình Phước.
Việc chụp hình được “dàn dựng” rất cẩn thận và khéo léo.
Chỉ mấy khoảng mươi, mười lăm phút, tất cả mọi người tham dự Đại Hội đều có cơ hội chụp hình chụp với qúy thầy cô và các bạn đồng môn.
Sẽ không bao giờ có thể chụp lại những hình ảnh này going như năm 2011:
Nhiều người trong mấy tấm ảnh này đã xuôi chuyến tàu thiên cổ.
Trong DH AHVH 2014 năm nay, chúng ta sẽ không bao giờ còn thấy quý thầy đã có mặt trong DH 2011 và những DH trước đó: Quý Thầy Thích Mãn Mãn Giác, GS Nguyễn Khoa Thịnh Anh, GS Phan Hữu Tạt, GS Nguyễn Viết Khánh, GS Nguyễn Xuân Lại, ,GS Nguyễn Đình Hòa, GS Trần Cẩm Huỳnh, GS Trần Như Traáng , GS Nguyễn Khắc Kham, GS Lê Thái Bằng, GS Nguyễn Quang Quýnh, ​GS Trần Chung Ngọc, GS Phạm Công Thiện, GS Tôn Thất Thiện .