Họa Sĩ Lê Thúy Vinh phu nhân của bạn Bửu Tịnh Khxh7 đã ghi lại các hình trong đêm tiền Đại Hội Vạn Hạnh tại nhà anh chị Thạnh Vân .