Ngày 20 tháng 10 năm 2011 , tại Thiền Viện Vạn Hạnh đường Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận , các anhchi Cựu SV trong Ban Liên Lạc Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh đã đến chúc mừng Sinh Nhật lần thứ 94 của Ông Ngoại Thích Minh Châu :

 

Đại diện cựu Sinh Viên Vạn Hạnh ở Đà Nẵng cũng đã gởi lẵng Hoa chúc mừng Ôn Minh Châu