1.     Lữ Văn An
 2.     Bùi Thị Ngọc Anh
 3.     Trương Văn Anh
 4.     Nguyễn Thị Kim Bình
 5.     Diệp Vĩnh Bình                                 Saigon, VN
 6.     Nguyễn Văn Châu
 7.     Bùi Thúy Châu
 8.     Âu Văn Chi                                        Saigon, VN
 9.     Đinh Thị Thu Cúc
 10.     Nguyễn Thành Cử
 11.     Lâm Chiêu Dừng                          Ontario,Canada
 12.     Lê Hữu Đào
 13.     Nguyễn Hữu Định                                           Úc
 14.     Nguyễn Việt Đông
 15.     Trần Huy Động
 16.     Phạm Minh Đức
 17.     Nguyễn Thị Hâu
 18.     Trần Văn Hồ
 19.     Trần Thị Hợi
 20.     Đặng Thị Dung Hợp
 21.     Nhữ Chấn Hưng                                       MA,Usa
 22.     Hoàng Thị Tú Khanh  *                                 Saigon,VN
 23.     Trần Bá Khánh
 24.     Ngô    Kỳ                                            ĐàNẵng, VN
 25.     Vũ Thị Lương
 26.     Hồng    Minh
 27.     Huỳnh    Mỹ   *
 28.     Nguyễn Thị Nga
 29.     Phạm Thanh Nhàn
 30.     Đỗ Văn Nhường                                 Paris,France
 31.     Thái Thị Niềm
 32.     Lâm Mỹ Phương
 33.     Nguyễn Bá Quang
 34.     Dương    Quang    *
 35.      Tạ Minh Quốc     *                                                                VN
 36.      Ngô Đình Quý
 37.      Lưu    Sánh
 38.      Nguyễn Văn Ta
 39.      Lê Văn Tằm                                       Saigon, VN
 40.     Châu Hải Thành
 41.     Chung Thiết Thành
 42.     Ngô    Thạnh
 43.     Trần Thị Thảo
 44.     Nguyễn Xuân Thiều
 45.     Trương Bá Thọ    *                                    06/2007 Cali,Usa
 46.     Bùi Đắc Thư                                      BắcCali,Usa
 47.     Lương Ngọc Tiến                           NamCali,Usa
 48.     Nguyễn Văn Trí
 49.     Lê Văn Truông
 50.     Dương Văn Trừừ
 51.     Hồ    Uyên
 52.     Chu Vũ Văn
 53.     Phạm Ngọc Vân
 54.     Nguyễn Thúc Vĩnh                  Dallas,TX,Usa
 55.     Huỳnh Thị Vui                                Saigon, VN
 56.     Nguyễn Thanh Xuân                   BắcCali,Usa
 57.     Đinh Thị Ngọc Yến                       BắcCali,Usa

Tổng kết danh sách này gồm 57 Sinh Viên  ( 39 Nam , 18 Nữ ) .

Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ hai niên khóa 1969-1970 Khóa II KHXH , do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày  24/02/1970