1.      Phạm Văn Bộ  *                                mất 1980 RạchGiá,VN
 2.      Trần Đình Bửu
 3.      Nguyễn Hữu Các
 4.      Trương Chí Cường                 BắcCali,Usa
 5.      Nguyễn Hữu Cường
 6.      Đinh Khắc Duyên   *                      mất 1973 CầnThơ,VN
 7.      Nguyễn Thanh Hà
 8.      Lê Quang Hiển
 9.      Nguyễn Văn Hoà                     Sydney,Úc
 10.      Châu Văn Hùng                   TiềnGiang,VN
 11.      Nguyễn Triệu Lân
 12.      Đinh Sinh Long                     NamCali,Usa
 13.      Vĩnh    Lộc        *                              mất 1973 CầnThơ,VN
 14.      Hồ Đức Luyện                         BắcCali,Usa
 15.      Nguyễn Thị Thanh Mai
 16.      Nguyễn Văn Năm
 17.      Trần Liên Nga
 18.      Huỳnh Văn Ngươn                 Saigon, VN
 19.      Đinh Ký Quốc                       PhúQuốc,VN
 20.      Huỳnh Văn Phụng
 21.      Nguyễn Trí Ngọc Sơn
 22.      Nguyễn Hữu Thu                   Saigon, VN
 23.      Võ Văn Thuần
 24.      Mai Văn Toản                   Milwaukee,Usa
 25.      Nguyễn Thành Xuân *              mất 1980          VN
 • Tổng kết danh sách này gồm 25 Sinh Viên  ( 23 nam , 2 nữ ) .
 • Tài liệu này căn cứ vào danh sách sinh viên năm thứ ba niên khóa 69-70 của Khóa I KHXH, do Giám Đốc Nha Học Vụ Viện Đại Học Vạn Hạnh ký ngày 23/02/1970 .