Đúng 18 giờ chiều thứ bẩy 18 tháng 12 năm 2014 , tại nhà hàng SeaFood Word , số 15351 Brookhurst street , # 101-106 , thành phố Westminster , Nam California CA 92683 ; đã chính thức tổ chức Lễ Khai Mạc  Đại Hội Ái Hữu Van Hạnh .
Ban Tổ Chức Đại Hội năm nay rất thành công giữ đúng lời hứa với Quý Vị Giáo Sư , Quý Quan Khách , Quý Cựu Nhân Viên cùng các cựu Sinh Viên .. là khai mạc cho buổi Lễ rất đúng giờ theo giấy mời đã ghi  . Bravo ! Một điểm son cho các anh chị trong BTC Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh kỳ này .
Ngay trong phần phát biểu cảm tưởng của cựu Thầm Phán Nguyễn Trọng Nho đã ngợi khen ngay là trong cuộc đời đã qua đã từng dự rất nhiều các buổi họp Lễ Đại hội của các Hội Đoàn , thì chưa bao giờ thấy được BTC nào khai mạc đúng giờ theo giấy mời . Xin mời các bạn xem các hình ảnh Lễ Khai Mạc , Chào Cờ và Mặc Niệm … và tuần tự các tiết mục theo các phần kế sau :