Trong không khí náo nức của Sân Chùa Vạn Hạnh tình đồng môn ” năm mươi năm mới có một ngày ” , để chuẩn bị tham dự các sinh hoạt Hội Ngộ 50 năm VH ; anh Nguyễn Văn Nam Anh Khxh2 tuy sức khỏe không được tốt cho lắm , đã gắng gượng chống chỏi với sức khỏe, để đứng ra mời các bạn Vạn Hạnh phương xa về dự Hội Ngộ 50 năm Vạn Hạnh tại tệ xá , tít mãi trên khu Conic ; xin gởi ít hình ảnh để cảm ơn anh chị Nguyễn Văn Nam Anh & Hoa cùng các cháu trong gia đình đã đãi các món về Huế , nhất là nồi Bún Bò Huế vô địch ruốc kiểu Huế , làm ai sau khi chèo hết 1 tô lớn đều xin thêm xái nhì ….