Hình ảnh cấp phát Học Bổng Khuyến học VanHanh cho Học Sinh và tặng quà cho người nghèo tại Sóc Trăng Việt Nam vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2014 vừa qua.