Họp Mặt Ngày Tiền Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh :
Từ 15 giờ chiều thứ sáu 26 tháng 12 năm 2014  , tại tư gia anh chị Lê Văn Thạnh Khxh1 , số 16879  Mount Citadel street , Fountain Valley , CA 92708 : Rất cảm ơn tấm lòng thịnh tình của gia chủ anh chị Lê Văn Thạnh & Vân đã hết lòng mở cửa tiếp đón tổ chức ngày Tiền Hội Đại Hội được thành công tố đẹp, và cũng cảm ơn anh chị Thạnh&Vân và anhchi TúA&KiềuLoan đã giúp lưu ngụ các bạn Vạn Hạnh từ xa về dự Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh hải ngoại 2014 

On Saturday, December 27, 2014 1:46 AM, “CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com <bllvhgroup@yahoogroups.com> wrote: