Vài hình ảnh do bạn Trần Văn Dự (Đoàn Công Tử) Khxh5 đã chụp trong Ngày ”  Tạ Ơn Thầy , Cổ Vũ Bạn ” của Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh Hải Ngoại tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2003 , tại Viện Việt Học của Thành Phố Westminster , Orange County California . Sau này  tại Viện Việt Học ,  đã làm Lễ tiếp nhận toàn bộ số sách báo tư liệu quý của Thư Viện riêng của Giáo Sư Tôn Thất Thiện đã gởi tặng .