Trưa Chủ Nhật 14 tháng 9 năm 2014 , các anh chị Vạn Hạnh quanh vùng đã đến dự Lễ Tưởng Niệm và dự ăn giỗ Thầy Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh Thích Mãn Giác tại Chùa Việt Nam ở Los Angeles Nam California Usa .