Tại Cafe Ông Thiệu sân sau Dinh Độc Lập đường Huyền Trân Công Chúa , sáng thứ năm hằng tuần  nơi gặp gỡ các bạn VH trong và ngoài nước , do chủ xị Nguyễn Văn Nam Anh Khxh2 đăng cai tiếp đón bè bạn gần xa .
Trong hình từ trái sang phải : Trần Huỳnh Dũng K2 + Vũ Thế Ngọc K2 North California + Nguyễn Văn Nam Anh K2 + Trần Tấn Cường K3 + Nguyễn Đình Trúc K2 + Lê Thị Điệp K1 + Lê  Đình Dũng K1 + Lê Công Thành K1