Ngày 11 tháng 1 năm 2014 , nhóm bạn VH đến thăm người bạn thân KHXH1 lâu năm Huỳnh Văn Ngươn ban Chính Trị  khóa 1 , ở đường 22 phường 4 quận 8 Saigon .

Đặc biệt là chứng kiến sự trưởng thành và thành công của hai con gái  anh chị Huỳnh Văn Ngươn  là Huỳnh Như Nguyên và Huỳnh Phúc Nguyên đã từng nhận Học Bổng Khuyến Học Vạn Hạnh .

__._,_.___

Posted by: Yen Vo <voyen1945@gmail.com>