Nhân dịp anh Nguyễn Văn Hoàng Khxh1 (HoàngNhìm) ở Nam Cali  Usa ; anh Đỗ Văn Nhường Khxh2  ở Paris France ; anh Trần Văn Chi Khxh1 ở Vancouver Canada ; chị  Tô Xiếu Hén Khxh4  ở Nam Cali Usa  về thăm quê mừng xuân Ất Mùi … gặp nhau tại Cafe Dinh Độc Lập , có anh Trần Huỳnh Dũng Yé , anh Lê Đình Dũng Hoa Vàng , anh Trần Đình Cường ở Đỉnh Gió Hú Lâm Đồng …