alt

ĐIẾU VĂN KHÓC THẦY CỦA MỘT CỰU SV VẠN HẠNH :
       NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ  BỔN SƯ  THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
        NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
        NHẤT TÂM  ĐÃNH LỄ  GIÁC LINH TRƯỠNG LÃO HÒA THƯỢNG Thượng MINH hạ CHÂU
alt
Chúng con, cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh, là môn sinh của Trưởng lão Hòa thượng Thượng MINH Hạ CHÂU đương kim Trụ trì cổ tự Tường Vân Kinh thành Huế, kế thế Đại lão Đệ nhất Tăng thống Thượng TỊNH hạ KHIẾT, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Đương kim Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Thành phố HCM, đương kim Trụ trì Thiền viện VẠN HẠNH.
 

 alt

Hình ảnh Ngài Huyền Trang trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc là hình ảnh lí tưởng trong tâm thức của Ngài, thế nên  sự nghiệp trước tác phiên dịch kinh tạng từ Pali ra tiêng Việt , Trưởng lão Hòa thượng Thượng MINH hạ CHÂU  đúng là hiện thân Huyền Trang  trước tác phiên dịch kinh điển của  Phật Giáo Việt Nam

 alt

Chuyển tài ngôn ngữ, kinh điển Pali ra tiếng Việt là một công trình  vô tiền khoáng hậu; Trường bộ kinh,Ttrung bộ kinh hàng ngàn năm ngủ yên trong kho báu, Ngài đã đánh thức  thành những bài kinh, những câu ca dao tiếng Việt :
    Trang diệu sử Bụt xưa ngôn thuyết
    Lá bối nằm kho báu ngủ yên
    Thầy đánh thức nên câu thơ Việt
    Ca dao kinh mưa nhuận ba miền.

alt

  Việc Ngài chấp chiếu chức trách Viện Trưởng Viện Đại học VẠN HẠNH là chấp chiếu sứ mệnh do GHPGVNTN trao phó sứ mệnh truyền đăng tục diệm , từ chức năng ấy, Ngài đã đào tạo, huân đúc  lớp lớp môn sinh trở thành những  nhân tài , đủ sức sắm vai trò lớn lao trong guồng máy kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội đương đại.

 alt

 Ngài là bậc thầy mô phạm, gồm đủ cả ba phương diện thân,khẩu, ý giáo , Trưởng lảo Hòa thượng mãi là tấm gương sáng ngời ngời giữa tâm linh chúng con.

Giờ phút này, trước kim quan của Cố Trưởng lảo Hòa thượng Thượng MINH Hạ CHÂU, tất cả môn sinh cựu sinh viên Đại học VẠN HẠNH  chúng con thành kính đê đầu đánh lễ, ngưỡng mong Giác linh  cố Đại lão  thảnh thơi nơi thế giới thể tánh lạc quốc A Di Đà,  nhưng chúng con vẫn hằng ngưỡng nguyện Ngài hóa thân  hội nhập trở lại với chúng con nơi thế giới ngũ trược nầy  nối tiếp sự nghiệp giáo dục vĩ đại của Ngài để dắt dẫn chúng con đến bến bờ giải thoát giác ngộ.

                 alt

                          NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
                   Thành kính đê đầu đãnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng.
       Cựu sinh viên Phân khoa KHOA HỌC NHÂN VĂN VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
                 HOÀNG KIM BÍNH
            Pháp danh TÂM HƯƠNG
          Bút danh HẠNH PHƯƠNG