Thưa các bạn đồng môn và thân hữu :

Năm 2014 là năm đánh dấu Kỷ Niệm 50 Năm thành lập Viện ÐạiHọc VạnHạnh , chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ dưới mái trường Ðại Học VạnHạnh thân yêu . Chắc các bạn vẫn còn nhớ Viện ÐaiHọc VạnHạnh  ra đời từ năm 1964 , là một ÐaịHọc có hàng ngàn sinh viên theo học nhiều bộ môn khoa học tự nhiên và xã hội khác nhau.

  •     Từ sỉ số 700 sinh viên học khóa đầu tiên (64-65), đến năm 1975 số Sinh Viên đã tăng lên gần 14,000 tại 5 Phân Khoa : – Phât học ; –Văn học và Khoa học Nhân văn (gồm 7 bộ môn như Triết học, Văn học Việt Nam, Sử học, Việt học, Trung Hoa học, Văn học Anh Mỹ, Báo chí ) ;  – Khoa học Xã hội ( gồm có 5 ban : Kinh tế học, Thương mi hc, Chính tr hc, Xã hi hc , Nhân chủng học ) ; – Giáo Dục ( gồm có 4 ngành : Toán, Việt Hán, Sử Ðịa, Anh Văn ) ; – Khoa học Ứng Dụng (gồm có 3 ban : Ðiện Ðiện Tử, Hóa Học, Tạo Tác ) ;và một – Trung Tâm Ngôn Ngữ . Viện cũng đã mở thêm Ban CaoHọc ở một số phân khoa .

Về mặt đối ngoại Viện ÐạiHọc VạnHạnh là hội viên của Hiệp hội Ðại học Ðông Nam Á (The Association of SouthEast Asian Institution of Higher Learning) , Hiệp hội Khoa Học Xã Hội Ðông Nam Á (SouthEast Asian Social Sciences Association) ; và cũng là hội viên sáng lập Hội đồng ÐaịHọc Tư Lập Việt Nam .

Có thể nói Viện ÐạiHọc VạnHạnh chỉ ra đời và tồn tại trong 11 năm (1964-1975), song đã để lại những dâú ấn không thể phai mờ trong nền giáo dục Ðaị Học Việt Nam, vì đây là Viện Ðai Học Tư Thục đầu tiên của đất Sài Gòn – Gia Ðịnh ; và cũng là một Ðại Học có tầm cỡ khu vực và quốc tế  thời bấy giờ .
Thành quả to lớn của Đại học Vạn hạnh là đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp ra trường, có nhiều cống hiến cho đời và cho xã hội . Ngoài việc học hành , tập thể sinh viên VạnHạnh còn có mối dây liên lạc tình cảm rất gắn bó trên “tinh thần Vạn Hạnh” . Ðiều này đã được thể hiện qua các lần họp mặt thân hữu hằng năm và qua các công tác xã hội tương trợ , duy trì liên tục cho đến nay .

Với thâm tình  trải dài qua bốn mươi chín năm , năm nay, 2014 chẵn tròn kỷ niệm năm mươi năm , trong không khí chuẩn bị tổ chức và hân hoan chào đón Ngày Hội Ngộ 50 Năm Ðai Học Vạn Hạnh ,  trang  Web  Aí Hữu Vạn Hạnh chấm . net   này ra mắt trên thế giới ảo của Kỹ thuật Ðiện tử Internet , nhằm góp phần tăng thêm niềm vui, hạnh phúc cho Ngày Hội Ngộ 50 Năm Ðại Học VẠN HẠNH .

       Trang Web Ái Hữu Vạn Hạnh này chỉ nhắm mục đích ghi lại các SinhHoạt của Cựu SinhViên ÐạiHọc VạnHạnh khắp năm châu bốn biển , như là Một Tờ Báo Tường điện tử chép lại các hình ảnh minh hoạ 50 năm qua .  Các hình ảnh và bài viết được đăng và lưu trữ trong Trang Web này không thể hiện quan điểm hoặc đại diện cho phương hướng của  Hội AíHữu VạnHạnh, mà chỉ là những lưu trữ trong ” tinh thần Vạn Hạnh ” , nhằm thắt chặt sợi giây tình cảm đồng môn thân thiết .

Hy vọng  Trang Web Ái hữu Vạn Hạnh sẽ là đầu mối tiếng chim gọi đàn , để qua đây nhiều người sẽ gặp lại Thầy Cô , gặp lại bạn cũ ; và cũng dựa vào đầu mối của Trang Web này sẽ giới thiệu những cánh nhạn lạc đàn bay về nhập đàn của Diễn Đàn Sân Vườn ÁiHữu Egroups VạnHạnh  ( VHEG@yahoogroups.com) .

Rất mong có được sự ủng hộ và đóng góp xây dựng cho Trang nhà được phong phú và mới mẻ hơn trong tình bạn đồng môn.

             Moderator  Web  AiHuuVanHanh.Net