Các hình ảnh về ban Hợp Ca  với các bài liên khúc trong Buổi Lễ Khai Mạc Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh trên sân khấu Restaurant SeaFood Word :   Chiến Sĩ Vô Danh + Hội Nghị Diên Hồng + Bạch Đằng Giang  …