Ban Tổ Chức do hai MC gạo cội nhất Vh là anh Khổng Trọng Hinh và anh Lê Văn Thạnh đã giới thiệu các Quý Giáo Sư , quý Thầy  , quý  quan khách , quý bạn đồng môn và thân hữu từ xa về dự Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh tạo Thành phố Westmnster Nam California .