Lễ HúyNhật & TưởngNiệm TrưởngLão HòaThượng ThíchMãnGiác tại Chùa ViệtNam

          Cố Trưởng Lão Hòa Thương thượng Mãn hạ Giác nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ , Viện Chủ Chùa Việt Nam , nguyện Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh . Ngài đã viên tịch vào ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất ( 2006 [...]