Archives for Tưởng nhớ đã ra đi xa

Tưởng nhớ GS TônThấtThiện (1924-2014)

 TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ TÔN THẤT THIỆN (1924-2014)  Bài viết: GS Phạm Lệ Hương Kính thưa Bà Tôn Thất Thiện và tang quyến, Được tin buồn Giáo sư Tôn Thất Thiện đã từ biệt gia đình và bạn bè, học trò cũ để đi vào cõi vĩnh hằng, chúng tôi xin có lời chia buồn cùng bà và gia đình. Chúng tôi đã có cơ duyên làm việc dưới quyền GS Tôn Thất Thiện tại Đại học Vạn Hạnh trong mấy năm cuối thập niên 1960 tại Việt Nam. Nhiều cựu sinh viên và nhân viên của Viện Đại học Vạn Hạnh
Read More