Archives for Ảnh xưa CơSở VanHanh

Mái Trường ĐạiHọc VạnHạnh xưa

  Cổng Trường VạnHạnh xưa                                           Sân đa năng trong khuôn viên Trường    Toàn cảnh Viện ĐạiHọc Vạn Hạnh trong giờ học Thư Viện ĐạiHọc VạnHạnh Phân khoa KhoaHọc ỨngDụng đang xây dựng Phía sau khuôn viên Thiền Viện Đại Giảng Đường 19 trong giờ học   Xóm ” nhà lá ” trong giảng đưởng Ngoài hành lang trong giờ học Trong Câu Lạc Bộ sinh viên Ngoài sân của CâuLạcBộ sinh viên Nhận phần cơm sinh viên Học Bổng làm việc trong văn phòng Phân
Read More