Archives for Thăm GsTTThiện Canada

SweetHeart Xuân&Nữ thăm Thầy TônThấtThiện ở Ottawa Canada

Giữa trung tuần tháng 8 năm 2013 , cặp sweetheart  Nguyễn Thanh Xuân Khxh2 & Võ Thị Nữ Khxh3 ở Stockton Bắc California , có việc phải đi NewYork  rồi qua phía Bắc Canada . Trong chuyến du hành này có đến Thủ Đô Ottawa của GiaNãĐại và có ghé thăm gia đình Giáo Sư  Tôn Thất Thiện . Thầy cho biết thời gian gần đây Thầy không được khoẽ, không đi dạo ngoài trời được như trước, thay vì vậy Thầy thường ngồi trong phòng, đọc sách hoặc xem tin tức báo chí. 
Read More

GS TônThấtThiện & ĐạiHội VH 15 “Tạ ơn Thầy, Cổ vũ Bạn”

Vài hình ảnh do bạn Trần Văn Dự (Đoàn Công Tử) Khxh5 đã chụp trong Ngày ”  Tạ Ơn Thầy , Cổ Vũ Bạn ” của Đại Hội Ái Hữu Vạn Hạnh Hải Ngoại tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2003 , tại Viện Việt Học của Thành Phố Westminster , Orange County California . Sau này  tại Viện Việt Học ,  đã làm Lễ tiếp nhận toàn bộ số sách báo tư liệu quý của Thư Viện riêng của Giáo Sư Tôn Thất Thiện đã gởi tặng .            
Read More