Tạp Chí TƯ TƯỞNG của Viện ĐạiHọc VạnHạnh

TƯ TƯỞNG Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút: Thượng Tọa Thích Minh Châu Tổng Thư Ký Tòa Soạn: Đại Đức Thích Tuệ Sỹ      Tạp Chí Tư Tưởng của Viện Đại Học Vạn Hạnh là cơ quan ngôn luận dẫn đạo về mặt tư tưởng, [...]